Φεστιβάλ των Κοινών / Commons Festival

commons festival 2017
κεντρική αφίσα / main poster: jpg – μουσική αφίσα / music poster: jpg

[for english scroll down]

Το Φεστιβάλ των Κοινών θα πραγματοποιηθεί στις 6-7-8 Οκτώβρη 2017 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην ΑΘήνα. Σε αυτό θα ενώσουν τις δυνάμεις τους το Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας και το CommonsFest.

Επιθυμούμε το Φεστιβάλ των Κοινών να γίνει ένα πανηγυρικό σημείο συνάντησης συνεργατικών εγχειρημάτων που παράγουν και προασπίζουν κοινά αγαθά, αλλά και ένα φόρουμ για την ανάπτυξη παραγωγικών συμπράξεων γύρω από τα κοινά και την ΚΑΛΟ. Συγκεκριμένα, επιθυμούμε με εφαλτήριο το Φεστιβάλ των Κοινών να εκτεθούν ιδέες κάθε είδους για πολιτικές / παραγωγικές συμπράξεις και να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας για την υλοποίησή τους. Στα πλαίσια αυτά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις εργασίες και στην παραγωγική δραστηριότητα του Φεστιβάλ των Κοινών.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να στείλετε email στο: media [παπάκι] commons [τελεία] gr

[en]

Festival of the Commons will take place on 6-7-8 October 2017, at the Athens School of Fine Arts. The Festival of the Commons unites the efforts of the Festival for Solidarity and Cooperative Economy and the CommonsFest.

Our desire is for the Festival of the Commons to be a celebratory meeting point for cooperative ventures, for ventures which produce and defend common goods, as well as a forum for the development of productive collaborations focusing on the commons and the social and solidarity economy. In particular, we want the Festival of the Commons to work as a springboard for the launch of all kinds of ideas on political/productive collaborations and for the formation of working groups which will make them a reality.

For any further contact you may use our email: media [at] commons [dot] gr

[es]

El Festival de los Comunes tendrá lugar los días 6-7- 8 de octubre de 2017, en la Escuela de Bellas Artes de Atenas. En éste unirán sus esfuerzos el Festival de la Economía Solidaria y Cooperativa y el CommonsFest.

Nuestro deseo es que el Festival de los Comunes sea un punto de encuentro festivo de las empresas sociales cooperativas que producen y defienden bienes comunes, así como un foro para el desarrollo de las colaboraciones productivas en torno a los bienes comunes y la Economía Social y Solidaria. En particular, queremos que el Festival de los Comunes funcione como un trampolín para la presentanción de todo tipo de ideas sobre colaboraciones político-productivas y para la formación de grupos de trabajo que las realicen. En este marco os invitamos para que participéis en los trabajos y en la actividad productiva del Festival de los Comunes.

Para cualquier contacto adicional podéis utilizar nuestro correo electrónico: media [arroba] commons [punto] gr