Γωνία Αλληλεγγύης / Solidarity Area

[for english scroll down]

Στον χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχει η Γωνιά Αλληλεγγύης με:

Την Γωνιά Αλληλεγγύης θα συντονίσει ο Σκόρος:

Ο Σκόρος είναι μια ομάδα που έμπρακτα αμφισβητεί το δόγμα “καταναλώνω άρα υπάρχω” και επιδιώκει την επικοινωνία και την δημιουργική αλληλεπίδραση. Μας καλεί να αναθεωρήσουμε τις ηθικές μας αξίες και να χτίσουμε μια νέα, διαφορετική προσωπική αντίληψη μεσω της ανταλλαγης αγαθών, ιδεών και γνώσεων. Απευθύνεται σε όλους μας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Σε εκείνους που αναλογίζονται τον κόπο και την ενεργεια που χρειάζεται για την δημιουργία και την απόκτηση ενός αγαθού, το οικολογικό αποτύπωμα λόγω της αλόγιστης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων. Σε εκείνους που δε βλέπουν την επαναχησιμοποίηση ως συμβιβασμό, αλλά ως αντίσταση στο αδιέξοδο στο οποίο βαδίζουμε. www.facebook.com/skoros.cc/

Η στήριξη σας πολύτιμη, η συμμετοχή σας απαραίτητη!

 

[en]

At the festival there will be a Solidarity Area with:

Solidarity Area will be coordinated by Skoros:

Skoros promotes the reuse and recirculation of objects and focuses in the importance of communication and creative interaction between people. Through everyday praxis it questions the mantra “I consume therefore I am” and invites us to reconsider our values, our logics and our practices. It is a project relevant to everyone independent of socio-economic status. It is about questioning the working conditions behind our commodities, and their negative consequences to other communities and the environment. Skoros foregrounds the reuse of objects not as a material compromise but as a form of resistance to all the impasses of our consuming culture. www.facebook.com/skoros.cc/

Your support is valuable, your participation is essential!