Χώρος Δίκαιου Εμπορίου / Fair Market

Ο ΧΩΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Ο Χώρος Δίκαιου Εμπορίου, στα πλαίσια της Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας, δηλώνει την ανάγκη, η απόσταση ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή να αμβλυνθεί, προς όφελος όλων.

Σε μια εποχή που η εκμετάλλευση της εργασίας, η μετατροπή του κόσμου σε άβουλη μάζα και καταναλωτές χωρίς ηθικές αξίες και, ο διαχωρισμός σε ομάδες με «διαφορετικά συμφέροντα» είναι καθεστώς, όλοι εμείς, μέσα από την Αλληλέγγυα & Συνεργατική Οικονομία, προωθούμε τη συνεργασία για την ανάδειξη των πραγματικών αναγκών, προσεγγίζουμε μικρούς παραγωγούς που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον και, στηρίζουμε το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο, για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης εργασίας.

Η συνεργασία ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές, μόνο θετικά έχει να προσφέρει. Η διάχυση της έγκυρης πληροφορίας θα βοηθήσει στην κατανόηση των αναγκών, την καλύτερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και ιδέες για τη διάνοιξη νέων δρόμων ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του κόσμου.

Η προώθηση ενός οικονομικού μοντέλου, όπου ο σεβασμός στη φύση και τον άνθρωπο θα είναι πάνω από το κέρδος, είναι από τα θεμελιώδη υλικά για να μπορέσουμε να χτίσουμε, όλοι μαζί, μια κοινότητα που θα σέβεται την ατομικότητα και την αξιοπρέπεια του καθενός, θα διακατέχεται από τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης για όλους, της κοινωνικότητας, της συμμετοχής, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους και θα μπορέσει να θέσει πιο ουσιαστικές επιδιώξεις σε όλους τους τομείς της ζωής, πέρα από το καταναλωτικό πρότυπο που επιβάλλεται σήμερα.

Στο χέρι μας είναι να επιλέξουμε τον κόσμο που θέλουμε, για εμάς αλλά και τις επόμενες γενιές, μέσα από την επιλογή των προϊόντων που καταναλώνουμε. Σας περιμένουμε.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ
ΑΣΚΤ 6, 7 & 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017