Συλλογή λευκών ειδών / Call for linen

Συλλογή λευκών ειδών και ειδών υγιεινής για τις καταλήψεις Νοταρά 26 & 5ο Λύκειο Αθηνών.
Η συγκέντρωση θα γίνει στην Γωνιά Αλληλεγγύης.

Collection of linen, bedding and hygiene products for the squats of Notaras 26 & 5th Lyceum of Athens.
The gathering will take place in the Solidarity Area.

Περισσότερα για την Γωνιά Αλληλεγγύης εδώ

More information for the Solidarity Area here