Εργαστήρια / Workshops

Θεματικές:
Πρακτικές συλλογικής εκπαίδευσης και αυτογνωσίας, μέθοδοι οργάνωσης και δικτύωσης «από τα κάτω», συμμετοχικοί μέθοδοι χαρτογράφησης και καταγραφής, κινήματα και κινηματικοί χώροι, ψηφιακές πλατφόρμες – αυτόνομες υποδομές και δίκτυα διακίνησης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/10

Αίθουσα Μικρή Θεωρητικών (Σάλλα)

 • 18:00-19:30: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών οικολογικό πολιστικό εργαστήρι – “ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ”
 • 19:40-21:10: Με αφορμή το Κουκάκι: Σχεδιάζουμε με τα Κοινά – Μεθοδολογία, Στρατηγικές και Τακτικές – Εργαστήριο Μάθησης για το Σχεδιασμό Πολιτικής «από τα κάτω» με βάση τα Κοινά – Ζωγραφιά Γιακουβάκη, Μιχάλης Μπούργος

Αίθουσα Γραμμικού Σχεδίου (Καρατζόγλου)

 • 20:40-21:10: Συγκροτούμε Ομάδες. Πως να τις κρατήσουμε Μαζί – Βενετία Μπουρονίκου

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10

Αίθουσα Γραμμικού Σχεδίου (Καρατζόγλου)

 • 10:00-11:00: Συνεισφορά στο OpenStreetMap – ΕΕΛΛΑΚ
 • 11:00-12:00: Συνεισφορά στη Wikipedia – ΕΕΛΛΑΚ
 • 18:30-20:00: Cryptoparty – Hackerspace.gr

Αίθουσα Μικρή Θεωρητικών (Σάλλα)

 • 10:00-11:30: Η σημασία της επικοινωνίας στις πρωτοβουλίες ΚΑΛΟ – Οργάνωση 2.0
 • 11:45-13:15: Identifying ourselves: Greater than the sum of our parts. Mapping the economy – Matthew Slater
 • 13:30-15:00: Federated mapping as Commoning: Intermapping – Jon Richter

Αμφιθέατρο Νέας Βιβλιοθήκης

 • 13:45-14:15: Γιόγκα με θέμα Ιερή Αναπνοή – Αθηνά Μπαζιωτοπούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10

Αίθουσα Γραμμικού Σχεδίου (Καρατζόγλου)

 • 10:30-12:00: Διαχείριση των απορριμάτων και ένα παράδειγμα μεταποίησης. Κατασκευή πορτοφολιού από συσκευασία tettrapak – Αναγνώστου Βασίλης
 • 16:00-17:30: Tools for a stateless society / Εργαλεία για μια κοινωνία πέρα από το κράτος – Faircoop

Αίθουσα Μικρή Θεωρητικών (Σάλλα)

 • 10:30-12:00: Musical chairs in commoning workshop / Μουσικές καρέκλες: μαθαίνοντας τα Κοινά με ένα παιχνίδι – P2P Lab
 • 12:00-13:45: Πνευματικότητα, Αυτογνωσία και Ακτιβισμός – Βαλέρια Κουδουμογιαννάκη, Ψυχολόγος, Σαμανική Θεραπευτική
 • 16:00-16:30: Μάθημα Τσι κουνγκ – Μπιτάκος Παρασκευάς

Αμφιθέατρο Νέας Βιβλιοθήκης

 • 10:30-12:00: Growing mushrooms at home and making together a mycelium-like collaborative economy / Καλλιέργεια μανιταριών στο σπίτι, και το μυκήλιο σαν μεταφορά της συνεργατικής οικονομίας – Ο Κύκλος των Μανιταριών
 • 12:15-13:45: Building Community Networks (Provisional!) – ExarcheiaNet