Πλατφόρμα: δίκαιο & κοινά + συμμετοχικός σχεδιασμός νόμων & θεσμών

H πλατφόρμα συνάντησης πρωτοβουλιών ή/και ενεργών συμπράξεων που δραστηριοποιούνται γύρω από ζητήματα όπως:

  • σύνταγμα & κοινά
  • αστικός κώδικας & κοινά
  • συμμετοχικός σχεδιασμός νόμων & θεσμών
  • δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
  • προστασία του φυσικού περιβάλλοντος & δημόσιων χώρων
  • προστασία της ιδιωτικότητας

Στόχος η γνωριμία, χαρτογράφηση και αποτύπωση συγκλίσεων για τη δημιουργία νέων συμπράξεων ή/και ενίσχυση ήδη υπαρκτών συνεργασιών.