Συμπράξεις

Οι συμπράξεις είναι ο χώρος όπου επιχειρείται να σχηματιστούν συνέργειες ανάμεσα σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη γύρω από συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη παραγωγικών δράσεων και πολιτικών για τα Κοινά και την Κ.Αλ.Ο. Να καταλήξουν δηλδή σε ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν όποιο project από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση του.

Τρέχουσες Συμπράξεις