Ομάδα διαβούλευσης για τη στήριξη των σπόρων που είναι ελεύθεροι από πνευματικά δικαιώματα

Εάν σήμερα θέλει κάποιος να καλλιεργήσει παραδοσιακό σπόρο δεν μπορεί να τον βρει στην αγορά. Προτείνουμε ομάδα διαβούλευσης από φορείς ή/και άτομα, που θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα”

Το Πελίτι έχει ήδη ασχοληθεί εκτενώς με αυτό το θέμα μελετώντας λεπτομερώς τα ενδεχόμενα παράθυρα στην ισχύουσα απαράδεκτη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία καθώς και τις καλές πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Βασισμένοι σε αυτές τις καλές πρακτικές έχουμε κάνει λεπτομερή νομοτεχνική πρόταση στο αρμόδιο υπουργείο από την αρχή του 2017. Θα καλέσουμε για υποστήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρότασης αν και, μόλις προέκυψαν κάποια νέα δεδομένα που πρέπει να μελετηθούν για αξιοποίηση πριν προχωρήσουμε.