Η συμμαχια των κοινων ειναι γεγονος!

Με επιτυχία και μέσα από μαζικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε η πρώτη ανοιχτή συνέλευση της Συμμαχίας των Κοινών το Σάββατο 13 Μαΐου, στην Αθήνα (Σύλλογος Αρχαιολόγων). Άνθρωποι με ανησυχίες για την υπόθεση των κοινών διαβουλεύτηκαν επί πέντε ώρες με δημοκρατικό τρόπο και με σεβασμό στη διαφορετικότητα του καθενός και αποφάσισαν τη συγκρότηση της συμμαχίας και την έναρξη των εργασιών της.

Η συνέλευση επεξεργάστηκε και κατέληξε

  1. στο πολιτικό πλαίσιο και
  2. στις δομές λειτουργίας της συμμαχίας.

Κοινή συνισταμένη όλων των συμμετεχόντων ήταν η επιθυμία η Συμμαχία των Κοινών να αποτελέσει μία κοινωνική συμμαχία ατόμων και εγχειρημάτων/κινημάτων τόσο των κοινών όσο και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, με αυτονομία δομών, αποφάσεων και δράσης, που να συνδυάζει την πολιτική με την παραγωγή. Επιπλέον, η συμμαχία να αποτελέσει η ίδια κοινό κτήμα για τα άτομα, τα εγχειρήματα, τις κοινωνικές ομάδες και τα κινήματα που την απαρτίζουν. Τέλος, η συμμαχία να λειτουργήσει με βάση την ανοιχτότητα και ενάντια σε οποιουσδήποτε αποκλεισμούς με βάση την καταγωγή, το χρώμα ή το φύλο.

Με την ολοκλήρωση της συνέλευσης συγκροτήθηκε το συντονιστικό της Συμμαχίας των Κοινών, το οποίο θα συναντιέται δύο φορές τον μήνα σε ανοιχτή βάση με ελεύθερη συμμετοχή κάθε ενδιαφερομένου. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η επόμενη ανοιχτή συνέλευση της συμμαχίας στα πλαίσια του UniverSSE 2017, το Σάββατο 10/6 και ώρα 10:00-12:00.

Τέλος, αποφασίστηκε η πανηγυρική πρώτη συνάντηση της συμμαχίας τον ερχόμενο Οκτώβριο. Η συνάντηση θα έχει τη μορφή φεστιβάλ, το οποίο θα προέλθει από την συνένωση των CommonsFest και Φεστιβαλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας.

Για τα αποτελέσματα της συνέλευσης αλλά και για ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Αν επιθυμείτε την συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας των Κοινών, εγγραφείτε στη λίστα επικοινωνίας μας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s