Συναυλίες / Lives

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 6/10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ/MAIN STAGE
Inspiratu
Αέρα Πατέρα
Νίκος Πιπινέλης & Sanbanda
Contenders

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ/ELECTRONIC STAGE
(33recordings netlabel)
Memphidos
Conjecture
elDot
dama
Cryintro

ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 7/10
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ/MAIN STAGE
Cynical ants
Ramdat
Rumors
αστρογόνο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ/ELECTRONIC STAGE
(visuals, lives, coding & elecronics)
kioy vs comzeradd
Άννα Στερεοπούλου
aucotsi

Τα lives ξεκινάνε στις/lives begin at 21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ/SUNDAY 8/10
Λαϊκό γλέντι στις/Folklor feast at 20:00

Advertisements