Φεστιβάλ των Κοινών / Commons Festival

[for english scroll down]

Το Φεστιβάλ των Κοινών θα πραγματοποιηθεί στις 6-7-8 Οκτώβρη 2017 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην ΑΘήνα. Σε αυτό θα ενώσουν τις δυνάμεις τους το Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας και το CommonsFest.

Επιθυμούμε το Φεστιβάλ των Κοινών να γίνει ένα πανηγυρικό σημείο συνάντησης συνεργατικών εγχειρημάτων που παράγουν και προασπίζουν κοινά αγαθά, αλλά και ένα φόρουμ για την ανάπτυξη παραγωγικών συμπράξεων γύρω από τα κοινά και την ΚΑΛΟ. Συγκεκριμένα, επιθυμούμε με εφαλτήριο το Φεστιβάλ των Κοινών να εκτεθούν ιδέες κάθε είδους για πολιτικές / παραγωγικές συμπράξεις και να συγκροτηθούν ομάδες εργασίας για την υλοποίησή τους. Στα πλαίσια αυτά σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις εργασίες και στην παραγωγική δραστηριότητα του Φεστιβάλ των Κοινών.

Για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του 3ημέρου θα υπάρχουν ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να στείλετε email στο: fest [παπάκι] commons [τελεία] gr

 

[en]

Festival of the Commons will take place on 6-7-8 October 2017, at the Athens School of Fine Arts. The Festival of the Commons unites the efforts of the Festival for Solidarity and Cooperative Economy and the CommonsFest.

Our desire is for the Festival of the Commons to be a celebratory meeting point for cooperative ventures, for ventures which produce and defend common goods, as well as a forum for the development of productive collaborations focusing on the commons and the social and solidarity economy. In particular, we want the Festival of the Commons to work as a springboard for the launch of all kinds of ideas on political/productive collaborations and for the formation of working groups which will make them a reality.

Information about the program and the activities of the fest will be announced soon.
For any further contact you may use our email: fest [at] commons [dot] gr

Advertisements